GENERELLE BETINGELSER

 

Depositum

Ved bestilling af en jagtrejse, betales kr. 3.000,- i depositum, hvis ikke andet er aftalt. Senest 1 måned inden afrejse, betales den resterende del af rejsens budgetterede pris. – Er restbeløbet ikke indbetalt rettidig kan Union Hunting annullere aftalen, og det erlagte depositum tilbagebetales ikke.

Det forudbetalte beløb i såvel depositum, som egentlig forudbetaling, medregnes i den endelig afregning, som udarbejdes efter hjemkost, med udgangspunkt i den på jagtreviret udarbejdede journal.

 

Afmelding

Ved afmelding inden 3 måneder før afgang, refunderes halvdelen af det betalte depositum. Det dog forudsat, at Union Hunting ikke allerede har forpligtet sig økonomisk over for evt. revir mm. Ved afmelding inden for 2 måneder før afrejse, refunderes erlagt depositum ikke, og ved afmelding inden for 1 måneder før afgang, sker der ingen tilbagebetaling af rejsens budgetterede samlede beløb.

 

Forsikringsforhold

Vi anbefaler, at der tegnes en rejseforsikring som bl.a. dækker i tilfælde af sygdom og ulykke, evt. hjemtransport samt bagage. – Bemærk at der til dit danske jagttegn er knyttet en ansvarsforsikring som dækker i hele Europa.

 

Våbentilladelse

Union Hunting sørger for våbentilladelser i det land hvor der jages. – Jægeren indestår selv for at have gyldig jagttegn og riffeltilladelse, samt EU våbenpas, som udstedes på dit hjemlige politistation.

 

Kørsel

Kørsel under jagt og i reviret betales særskilt, hvilket også gælder evt. afhentning i lufthavn.

 ...læs mere