GENERELLE BETINGELSER

 

Indkvartering

Vore priser er generet baseret på indkvartering i dobbeltværelse. Der kan bestilles enkeltværelse mod ekstra betaling. Se prisliste.

 

Reklamationer

Er der reklamation vedr. jagten må disse fremføres på stedet (jagtreviret), ring til os i Danmark så vi kan få klaret problemet med det samme (Jens Trabjerg +45 40 25 49 86 eller Hans Schougaard +45 21 27 78 11). Jægeren er forpligtet til at få evt. klager ført i jagtprotokollen på stedet, hvilket er en forudsætning for at en klage kan behandles. Samtidig er det en betingelse at klagen fremsættes, senest straks ved hjemkomst. – Har du problemer eller spørgsmål i løbet af jagten, er du altid velkommen til at kontakte os i Danmark, hvor vi vil gøre det vi kan, for at hjælpe dig.

 

Union Hunting er ikke ansvarlig for mangler mm. som skyldes udefrakommende faktorer, som Union Hunting ikke gennem passende omhyggelighed kunne forventes at undgå. Dette gælder også evt. udefra kommende ændringer mv. som Union Hunting ikke har kunnet forudse ved planlægning af rejsen.

 

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne er netto kontant inden 8 dage, eller i øvrigt iflg. anført på faktura. – Union Hunting opkræver såvel rente som opkrævningsgebyr ved for sen betaling.

 

Forbehold

De angivne priser er udregnet efter en dagskurs primo 2011. Union Hunting forbeholder sig ret til prisændringer ved evt. kursændringer. Der tages forbehold for evt. trykfejl på såvel denne hjemmeside, som på fremsendt materiale.

 

tilbage..